Uddannelse af embedsmænd


Uddannelse af embedsmænd


Embedsmændene/-kvinderne spiller selvsagt en stor rolle i udøvelsen af politisk ledelse. Først og fremmest gennem deres ret til at indstille til politikerne i de respektive udvalg og kommunalbestyrelsen. Men mere generelt som ”leverandør” af informationer til det politiske niveau, hvad enten det er til det politiske udvalg/kommunalbestyrelsen eller det er til den enkelte politiker. Og endelig som agenter for implementeringen af de politiske beslutninger.

Det er selvsagt afgørende, at embedsværket leverer de informationer, der efterspørges af politikerne. Det lyder simpelt – men er ofte dybt kompliceret. På den ene side skal de efterspurgte informationer leveres – og på den anden side skal informationsmængderne begrænses, så det er realistisk for politikerne at tilegne sig informationerne og den viden, der stilles til rådighed. 

Politiker-betjeningen er en stadig udfordring for embedsværket – til alle tider. Med med de stigende sagsmængder, bl.a. som en følge af kommunalreformen, er denne udfordring blevet større. 

Akademiet for politisk ledelse (AFPL) tager denne udfordring op ved at tilbyde en række kurser indenfor dette område. Disse kurser er i øjeblikket under udvikling. Medio september præsenterer vi det første kursus – her på hjemmesiden.

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503