Kursus for kandidater til:

KOMMUNEVALGET 2017

Dette kursus tilbydes kommuner, regioner og politiske partier – og tænkes skræddersyet til den enkelte kunde. Flere (nabo)kommuner kan også gå sammen om et sådant forløb.
Målgruppe
Kurset henvender sig til personer, der er eller forventes at blive opstillet som kandidat til byrådet eller regionsrådet ved det kommende kommunalvalg i efteråret 2017.

Baggrund og formål
At blive folkevalgt til enten et byråd eller et regionsråd betyder for de fleste nyvalgte, at man dermed træder ind i et helt nyt og på mange måder ukendt univers. Særligt er selve rollen som politiker for de fleste ganske ny – og på mange måder anderledes, end hvad man før har prøvet og måske også, hvad man havde regnet med.

Hvis man skal have en god start på sin politikerkarriere og i øvrigt få succes som politiker er det af afgørende betydning, at man har forberedt sig godt, både vidensmæssigt og mentalt. Man skal have et godt kendskab til, hvad det er for en verden, man træder ind i, hvis man bliver valgt: Hvordan er systemet skruet sammen, hvordan fungerer det i dagligdagen, hvordan er rollefordelingen og ikke mindst hvordan er livet som politiker og hvordan får man det til at hænge sammen med sit civile job (gælder ikke borgmestre, der er fuldtidspolitikere). Og så skal man med sig selv afklare, hvad man vil med sit virke som politiker, herunder hvilken type politiker, man ønsker at blive.
 
Indhold
Kursets indhold vil typisk omhandle følgende emner:

  • Den grundlæggende opbygning af det kommunale demokrati, herunder samspillet mellem stat og komme.

  • Den politiske struktur i en kommune eller region, herunder relationerne mellem byrådet og de mange udvalg.

  • Den politiske proces i en kommune, herunder hvordan der træffes beslutninger, sættes dagsordener, forhandles, indgås aftaler samt håndtering af medier, bagland og vælgerne og mm.

  • Organiseringen af den enkelte politikers arbejde, så man får maksimalt udbytte af ens indsats og undgår at blive ”druknet” i sager, papir, statistikker, rapporter, møder, borgerhenvendelser mm. og bliver i stand til at holde sig ”oven vande” med fokus på det politiske fremfor det administrative. 

Varighed
Kursets forløb aftales nærmere med rekvirenten/kunden – men vil nok typisk omfatte 3-5 kursusdage. Men det er også muligt at ”nøjes” med en enkelt dag, hvor man kommer igennem de væsentligste emner – og dermed får et ”indtryk” af, hvad der måtte vente én, hvis man bliver valgt - men uden mulighed for at gå i dybden hermed. 

Kursusmateriale:
Hver kursist modtager:

  • ”Kommunalpolitikerens håndbog”
  • De på kurset anvendte slides
  • Samling af nøgledokumenter for en kommunalpolitiker (bl.a. love og regler, budget, politisk struktur mm)
  • Et personligt planlægningsværktøj

Undervisere:
Mogens Lønborg, AFPL. (Se under: ”Om Akademiet”)

Herudover vil man typisk involvere en eller flere af de ”siddende” politikere i den eller de pågældende kommuner/regionsråd, der kan berette om sine erfaringer og svare på spørgsmål.

Tid og sted:
Dette aftales med rekvirenten/kunden. Typisk vil kursusforløbet kunne starte før sommerferien med en enkelt kursusdag og de følgende kursusdage i august - oktober. 
 
Pris:
Denne aftales nærmer med kunden.
 
Yderligere oplysninger: 
Kontakt Mogens Lønborg på ml@afpl.dk eller 28 10 67 67

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503