Hvorfor oprette AFPL


AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE (AFPL)

Det kommunale demokrati er i disse år under et stigende pres – ikke mindst som en følge af kommunalreformen. Den politiske ledelse af den kommunale sektor er blevet langt mere krævende end nogensinde før.

Et demokrati kræver, at de folkevalgte politikere styrer eller udøver politisk ledelse. Og gør politikerne ikke det – så gør embedsmændene det! Og så får vi mere teknokrati – og mindre demokrati. Og det er det, der er ved at ske lige nu. Uden at overdramatisere – så er der tydelige faresignaler for det kommunale demokrati.

Politisk ledelse stiller meget store krav til de folkevalgte politikere. Ligesom vi stiller krav om uddannelse og efteruddannelse af de kommunalt ansatte, så må samme krav stilles til de personer, der står i spidsen for hele den kommunale sektor. Politikere skal lære at være politikere – og det kræver uddannelse.

Politikerne skal bl.a. lære, hvordan man sætter den politiske dagsorden, holder sig i en tæt dialog med borgerne, får omsat sine politiske visioner til konkrete politiske tiltag, håndterer medier, bruger embedsværket, forstår de informationer, de modtager, holder sig fri af enkeltsager til fordel for de store linjer, forhandler og indgår politiske aftaler, kontrollerer forvaltningen, sikrer sig, at der ikke bruges flere skattekroner end nødvendigt og at borgerne får en god service og en ordentlig behandling af de kommunale myndigheder osv. osv. Det kræver uddannelse.

Embedsmændene skal lære at betjene og understøtte politikerne i varetagelsen af deres rolle som politikere, nemlig at udøve politisk ledelse. Det kræver også uddannelse.

Uddannelsen i politisk ledelse kan enten tilrettelægges gennem:

  • Åbne kurser med deltagere fra flere kommuner
  • Skræddersyede uddannelsesprogrammer for politikere og embedsmænd fra samme kommune

Undervisningen varetages af:

  • Nuværende og tidligere politikere – fra hele det politiske og geografiske spektrum
  • Eksperter indenfor de relevante fagområder (forskere, revisorer, økonomer, mediefolk, kommunikationsfolk mm)
  • Nuværende og tidligere (top)embedsmænd
Udover egentlige uddannelsesprogrammer tilbyder Akademiet konsulentbistand til den enkelte kommune til styrkelse af den politiske ledelse ved at forbedre samspillet og rollefordelingen mellem de folkevalgte og (top)embedsmændene.

Og endelig tilbyder Akademiet at holde foredrag om emner indenfor området: Politisk ledelse.

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503