Bliv en god politiker:

LÆR POLITIK AF POLITIKERE!!

Målgruppe
Akademiet For Politisk Ledelse (AFPL) udbyder et kursus for medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd – såvel nyvalgte som genvalgte -  der har ambitioner om at blive en god og indflydelsesrig politiker – at kunne gøre en forskel.

Formål og idégrundlag
Kursets overordnede formål er bidrage til at gøre dig til en bedre og mere indflydelsesrig politiker. Med det mål for øje sigter kurset mod at give dig:

 • En grundlæggende forståelse af, hvad politisk ledelse er
 • En viden om og forståelse af, hvad rollen som politiker indbefatter
 • En viden om og forståelse af, hvordan man med succes opererer i det politiske miljø
 • En række færdigheder og værktøjer til brug i din rolle som politiker
 • En erkendelse af, hvad netop du som politiker særligt skal indbygge i din personlige fremadrettede læringsplan 
På kurset etableres et netværk af de, der er interesserede, således at deltagerne fortsat indgår i en gruppe af politikere. AFPL vil efter kurset facilitere erfa-møder for netværket.

Politikere lærer bedst politik af andre politikere – end f.eks. af embedsmænd. Det pædagogiske idegrundlag bag kurset er derfor at bringe politikere sammen – på tværs af parti og geografi – og med erfarne politikere som undervisere. Kurset adskiller sig derved fra andre kurser på markedet, hvor det primært er embedsmænd og konsulenter uden egen politisk erfaring, der underviser og leder kurset.

De to kursusledere, Mogens Lønborg og Bo Asmus Kjeldgaard (se nærmere nedenfor) kommer fra hver sin side af det politiske spektrum men har til fælles en lang politisk erfaring på ledende poster, bl.a. som borgmester, en karriere som embedsmand og en uddannelse i statskundskab fra Århus Universitet. 
 


Indhold
Kurset vil omfatte følgende emner og temaer:

 • Hvad er politisk ledelse?
 • Hvilke forskellige roller er der i en kommunalbestyrelse/regionsråd?
 • Hvordan fungerer samspillet og samarbejdet i en kommunalbestyrelse/regionsråd?
 • Hvad er rammerne for det politiske virke i henhold til den kommunale styrelseslov/regionernes styrelseslov?
 • Hvordan varetager du relationerne til borgerne, institutionerne og virksomhederne?
 • Hvordan opnår du politisk indflydelse?
 • Hvordan sætter du en politisk dagsorden?
 • Hvordan skaffer man et flertal?
 • Hvordan bruger du embedsværket?
 • Hvordan gennemfører man politiske forhandlinger, herunder budgetforhandlinger?
 • Hvordan holder man gode politiske taler?
 • Hvordan kommunikerer man skriftligt til offentligheden?
 • Hvordan håndterer man medierne?
 • Hvordan opbygger du sociale relationer/netværk?
 • Hvordan når du at sætte dig ind i sagerne?
 • Hvordan organiserer du dit politiske arbejde – sideløbende med job og familieliv?

Form og varighed
Kurset er en blanding af:

 • Teoretiske oplæg – med efterfølgende plenumdiskussioner.
 • Oplæg af politikere om deres erfaringer med politisk ledelse.
 • Workshops med case-arbejde.
Kurset strækker sig over to hele og sammenhængende dage.


Tidspunkter og sted:
Kurset gennemføres både i København og Århus på følgende tidspunkter:

Århus:
Fra fredag den 28. oktober kl. 10.00 til lørdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00
Tilmeldingsfrist: 15. Oktober 2016
 

København:
Fra fredag den 04.november kl. 10.00 til lørdag den 05. november 2015 kl. 17.00
Tilmeldingsfrist: 15. Oktober 2016


 
Pris:
Pris:  8.500 kr. excl. moms. Prisen inkluderer overnatning. Ønsker man ikke overnatning på kursusstedet, reduceres prisen med kr. 800,00 excl. moms

Tilmeld dig her: Send en mail til ml@afpl.dk og angiv dit navn, e-mail, tlf. og hvilken kommune eller region, du kommer fra – ELLER benyt formularen andetsteds på denne side.


Undervisere/kursusledere:
Mogens Lønborg, cand. scient. pol., fhv. borgmester og nu indehaver af Akademiet For Politisk Ledelse (AFPL). I 12 år var Mogens medlem af Borgerepræsentationen i København, heraf de 4 år som sundhedsborgmester og i 11 år politisk leder for sit parti. Mogens har en baggrund som embedsmand (bl.a. Finansministeriet), chefstillinger i den private sektor og ledelses- og organisationskonsulent (Lønborg Management). Har herudover et mangeårigt virke som underviser på universiteter, handelshøjskoler og kursusvirksomheder. Der kan i øvrigt henvises til Mogens` CV andetsteds på denne hjemmeside.
Mogens Lønborg deltager under hele kurset.
Bo Asmus Kjeldgaard, cand. scient. pol., fhv. borgmester og nu indehaver af  Greenovation. I 13 år var Bo borgmester i Københavns Kommune indenfor 4 forskellige forvaltninger. I alle årene var Bo politisk leder for sit parti. Før da var han  embedsmand i staten (Kulturministeriet og underliggende institutioner). Ønskes yderligere oplysninger om Bo´s baggrund og virke henvises til www.greenovation.dk.
Bo deltager hele den første kursusdag.


Kit Claudi, cand. jur., Politidirektør på Fyn. Har tidligere været dekan ved professionshøjskolen UCC, direktør i Hvidovre kommune og sekretariatschef i Københavns Kommune. Derudover har hun været medlem af byrådet i Hvidovre kommune.
Kit holder et oplæg om de retlige rammer for det politiske virke - både på kurset i København og i Århus.
Bünyamin Simsek, rådmand for Magistraten for børn og unge i Århus Kommune – politisk leder af sit parti og leder af oppositionen i kommunen. Har været medlem af Århus Byråd siden 2001. Før da var Bünyamin i en årrække kontorchef i kommunen.
Bünyamin deltager i kurset i Århus.
 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503