Kursus om konstituering:

Forberedelse, forhandling, teknik


Dette kursus udbydes, dels som et åbent kursus, dels som et skræddersyet kursus til en enkelt kommune eller flere (nabo)kommuner i samarbejde eller til en vælgerforening/partiorganisation. Nedenfor er nærmere beskrevet det åbne kursus. Et skræddersyet kursus udvikles i et samarbejde med kunden.
Målgruppen:
Kurset henvender sig til politikere, valgte eller kandidater, der skal medvirke i de afgørende forhandlinger om konstitueringen umiddelbart efter kommunalvalget i efteråret 2017.
Organisationsfolk fra partierne, som tiltænkes en rolle i forhandlingerne, er også meget velkomne.

Baggrund:
Hvert 4. år – umiddelbart efter kommunalvalget – skal man konstituere sig: En række poster skal besættes -  Magten skal fordeles. Hvem skal være borgmester, udvalgsformænd, hvem skal sidde i hvilke udvalg, bestyrelser mm? Grundstrukturen for de næste 4 års politiske arbejde skal fastlægges. 

For politikerne og de politiske partier er det vigtigt at få en valgsejr – men det er nok ikke mindre vigtigt at vinde konstituerings-slaget. Valgresultatet har selvsagt stor betydning, fordi partiets mandattal naturligvis spiller en stor rolle for ens forhandlingssituation og -muligheder. Men det er langt fra nok. Der er talrige eksempler på, at et parti, der fik et mindre godt valg, alligevel står som sejrherre efter konstitueringen. Og omvendt er der også talrige eksempler på, at et parti, der vandt valget, tabte konstitueringsslaget. 

Uanset valgresultatet er det ekstremt vigtigt, at man som forhandler i denne proces er top forberedt på disse forhandlinger. Man skal kende ”spillet” og ikke mindst skal man have et indgående kendskab til de regler og teknikker, der gælder for konstitueringen, 

Egne erfaringer er gode. Men det er også nyttigt at lære af andres erfaringer – gode som dårlige. Man skal kende spillets muligheder - og dem er der mange af. Og man skal også kende spillets faldgruber - og dem er der lige så mange af!

Man siger ofte: ”Viden er magt”. I denne sammenhæng kunne man omskrive dette udtryk til: ”Viden giver magt”. 


Formål og indhold:
Kursets formål er - enkelt sagt - at ”klæde deltagerne på” til den forestående konstituering ved at give deltagerne indsigt i:

  • Hvad er politisk ledelse?
  • Reglerne for konstituering
  • Valgforbund og betydningen heraf for konstitueringsforhandlingerne
  • Forhåndsaftaler - fordele og faldgruber
  • Forhandlingspsykologien og hvordan man forbereder sig til forhandlingerne
  • Konstitueringsforhandlingernes muligheder og begrænsninger - og faldgruber
  • Forhandlingstaktik - og hvordan man opererer med flere
  • Andres erfaringer i konstitueringsforhandlinger - gode som dårlige
     
Kursusmateriale:
Hver kursist modtager: ”Håndbog i konstitueringsspillet” samt et uundværligt regneark, der gør det muligt på brøkdele af sekunder at gennemregne alle tænkelige kombinationsmuligheder!

Undervisere:
Mogens Lønborg, AFPL. (Se under: ”Om akademiet”)

Herudover en erfaren politiker ud i konstitueringsspillet (navnet kommer senere).

Tid og sted:
Konstitueringen sker efter valget i november 2017. Men konstitueringsprocessen starter ofte lang tid før valget. Derfor er kurset placeret i foråret 2017 og udbydes i øst- og vest-Danmark. Kurset er af 1 dags varighed:

København:
Lørdag den 22. april 2017  fra 09.00 - 17.00
Tilmelding senest fredag den 20. september 2016

Århus:
Lørdag den 6. maj 2017 fra 09.00 - 17.00
Tilmelding senest fredag den 27. september 2016
 
Pris:
Prisen for kurset, incl. forplejning og kursusmateriale: 3.000,00 kr.

Tilmelding eller yderligere oplysninger:
Send en mail til ml@afpl.dk og angiv dit navn, e-mail, tlf. og hvilken kommune eller region, du kommer fra, eller benyt formularen på siden.

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503