UDDANNELSE I POLITISK LEDELSE

– for politikere og topembedsmænd.

 

Tidligere sundhedsborgmester i København, cand. scient. pol. Mogens Lønborg, har stiftet AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE med det formål:

 • At uddanne de folkevalgte – politikerne – i at være politikere og udøve politisk ledelse
 • At uddanne embedsmænd i at understøtte og hjælpe politikerne til at udøve politisk ledelse
 • At yde konsulentbistand med henblik på et godt samspil mellem politikerne og embedsværket for at opnå en effektiv politisk ledelse

Uddannelsen tilrettelægges gennem:

 • Åbne kurser med deltagere fra flere kommuner
 • Skræddersyede uddannelsesprogrammer for henholdsvis politikere og embedsmænd fra samme kommune – eller en kreds af kommuner


Undervisningen varetages primært af politikere fra hele det politiske og geografiske spektrum, af eksperter og af embedsmænd.

Aktuelle kurser & uddannelser

Bliv en god politiker:

LÆR POLITIK AF POLITIKERE

Målgruppe: Akademiet For Politisk Ledelse (AFPL) udbyder et kursus for medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd – såvel nyvalgte som genvalgte - der har ambitioner om at blive en god og indflydelsesrig politiker – at kunne gøre en forskel.
Uddannelse af:

POLITIKERE I BESTYRELSER

Målgruppe: Akademiet For Politisk Ledelse (AFPL) udbyder en uddannelse af politikere, der af deres respektive byråd eller regionsråd er udpeget til at sidde i en bestyrelse for en virksomhed/institution, hvori kommunen eller regionen har en interesse.

 • Birgitte Brix Bendtsen, Dragør kommune
  ”Tak for et super godt kursus. En rigtig øjenåber og lærerigt med de forskellige perspektiver og eksempler fra Jeres arbejde og fra gæstetalerne!” Læs mere.. >>
 • Børge Koch, Haderslev kommune
  ”Kurset bragte masser af konkrete eksempler ind, hvilket er muligt, når det folk fra ”real life”, der er undervisere.” Læs mere.. >>
 • Bo Hansen, Svendborg kommune
  ”Bliver en del klogere på Akademiet For Politisk Ledelse. Kan ikke mindes at have modtaget undervisning på det niveau.” Læs mere.. >>
 • Harald Grønlund, Norddjurs kommune
  ”Det er de 2 bedste dage, jeg har revet ud af min kalender i lang tid. Kan anbefale det til andre, der ikke er 100 % inde i ”magtens korridorer”.” Læs mere.. >>
 • Steen Jensen, Norddjurs kommune
  ”Med sådanne undervisere får man et unikt indblik i magtens kringlede og nådesløse konsekvenser. Og de (underviserne) breder en vifte ud af gode råd til os deltidspolitikere." Læs mere.. >>

Nærmere om baggrunden for at oprette AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE (AFPL)
Det kommunale demokrati er i disse år under et stigende pres – ikke mindst som en følge af kommunalreformen. Den politiske ledelse af den kommunale sektor er blevet langt mere krævende end nogensinde før.

Et demokrati kræver, at de folkevalgte politikere styrer eller udøver politisk ledelse. Og gør politikerne ikke det – så gør embedsmændene det! Og så får vi mere teknokrati – og mindre demokrati. Og det er det, der er ved at ske lige nu. Uden at overdramatisere – så er der tydelige faresignaler for det kommunale demokrati.

Politisk ledelse stiller meget store krav til de folkevalgte politikere. Ligesom vi stiller…

 

Udviklingen af kurserne
 - i dialog med kunderne


Uddannelsen i politisk ledelse skal udformes på grundlag af en tæt dialog med kunderne, så både indhold og form afspejler kundernes behov og ønsker.

I de kommende måneder vil Mogens Lønborg derfor drage rundt i landet og holde fokusgruppe-møde med politikere og embedsmænd for på det grundlag at kunne udvikle uddannelsen i politisk ledelse mere præcist.

Er du/I interesseret i at indgå i en sådan dialog, da kontakt Mogens Lønborg pr. mail eller telefon. 

 
AKADEMIET FOR POLITISK LEDELSE • Nordkrog 14 • DK-2900 Hellerup
Tlf.: +45 2810 6767  •  E-mail:ml@afpl.dk  •  CVR: 34953503